Select Page

Традиционална 4-ноемвриска изложба ДЛУБ 2018

Групна изложба

 

 

Културен центар Магаза, Битола

4 ноември 2018

 

Учесници: Балојани Димитри, Димовски Круме, Ѓорѓиевска Елена, Ибрахим Беди, Колонџиска Билјана, Котевска Сандра, Котевски Маријан, Кочовски Илија, Лазаревска Оливера, Макаријоски Дејан, Малбашиќ Стефан, Митревски Благој, Михаилова Славица, Михајловски Роберт, Најденовски Драган, Николовски Тони, Петровски Панде, Поповски Александар, Рајчевски Слободан, Симоновски Владимир, Славевски Никола, Солаковска Љубица

Каталог: PDF mk