Select Page

Традиционална ноемвриска изложба на ДЛУБ 2010
Групна изложба

 

Културен центар Магаза, Битола
4 – 14 ноември 2010

 

Учесници: Алтипармак Снежана, Гегоски Кирил, Ѓорѓиевска Елена, Ивановска Симјановска Анета, Ковачевска Маја, Костов Васил, Котевски Владе, Кузмановски Васко, Лозанов Виктор, Манева Татјана, Миноски Илија, Најденовски Драган, Петревски Никола, Петровски Панде, Ристевски Дарко, Саздовска Лидија, Солаковска Љубица, Трајковски Гоце, Тхе Мичо, Хаџи-Николова Малашев Гордана, Христов Димитар, Цигаридов Стеван

Каталог: PDF mk