Select Page

Томо Владимирски

Монографско – ретроспективна изложба

 

Музеј на современата уметност, Скопје

24.12.1981 – 27.01.1982

 

 

Каталог: PDF mk

 

 

>>> Линк до критичкиот осврт на Златко Теодосиевски
>>> Линк до освртот на Владимир Величковски
>>> Линк до написот на С.Ѓ.