Select Page

Томе Мишев
Самостојна изложба

Текст: Љупчо Маленков

Културно – информативен центар (КИЦ), Скопје

2002

 

Каталог: PDF мк

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)