Select Page

Томе Андреевски

Самостојна изложба

Текст: Антоние Николовски

 

Уметничка галерија, Скопје

15 – 31 април 1970

 

Каталог: PDF mk