Select Page

Тоа и јас
Самостојна изложба
Антони Мазневски

Текст: Дејан Буѓевац

CIX Gallery – Центар за современи уметности, Скопје
Јуни 1999

 

 

Каталог: PDF mk