Select Page

Тихожитие / Quit Flow
Самостојна изложба / Solo exhibition

Гоце Јакимовски Божурски / Goce Jakimovski Bozurski
Текст: Владимир Величковски / Text: Vladimir Velickovski

 

 

Уметничка галерија, Струмица (октомври 2000); Уметничка галерија, Битола (октомври 2000)  Уметничка галерија, Куманово (ноември 2000) / Art Galery, Strumica (October 2000); Art Galery, Bitola (October 2000); Art Galery, Kumanovo (November 2000)

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)