Select Page

Тито – Слобода
Изложба на фотографии посветена на Титовите и наши јубилеи
Организатори: Републички секретаријат за информации, Историски музеј на СРМ, Музеј на град Скопје
Изјави: Јосип Броз Тито

Музеј на современата уметност, Скопје
Отворање: 06.10.1977, 18:00 ч.

 

Каталог: PDF mk