Select Page

Тито и Револуцијата во делата на македонските ликовни уметници
Групна изложба

Текст: Драгољуб Богојевиќ

Изложбен салон на Домот на ЈНА, Скопје

23.05 – 05.06.1977

 

Учесници: Родољуб Анастасов, Томо Владимирски, Ванчо Ѓорѓиев, Димитар Кондовски, Вангел Коџоман, Лазар Личеноски, Танас Луловски, Никола Мартиноски, Радмило Поповски, Васко Ташковски, Томо Шијак, Насо Беќаровски, Васил Василев, Јордан Грабул, Боро Крстевски, Боро Митриќески, Драган Попоски – Дада, Рашко Муратовски

 

Каталог: PDF mk