Select Page

Техно Шаман

Перформанс на групата „Елементи”

 

Уметничка галерија, Битола

01.05.1996

 

Каталог (Од архивата на Христова Лиљана): PDF mk

Фото документација (Од архивата на „Елементи“)☟

Видео документација (Од архивата на „Елементи“)☟

 

Видео експеримент „TV Phonia“ – интро во перформансот „Techno Shaman“ (Од архивата на „Елементи“) ☟