Select Page

Територија / Teritory
Самостојна изложба / Solo exhibition

Благоја Маневски / Blagoja Manevski

Текст: Лазо Плавевски / Text: Lazo Plavevski

 

Музеј на град Скопје, Скопје / Museum of the City of Skopje, Skopje
Февруари 1997 / February 1997

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

Фото галеријa☟

(Од архивата на Абаџиева Соња)

 

>>> Линк до рецензијата на Лилјана Неделковска (Големото стакло бр.5, стр.66)