Select Page

Таписерии во просторот
Интервју со Јагода Буиќ

Автор: Т(ашко) Ширилов

Објавено во Вечер, Скопје
21.08.1979

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата