Select Page

Танцувачот

Осврт кон изложбата „Танцувачот” на Весна Дунимаглоска во „степен  галерија” – културна локација „Место“ Скопје, 2001

Автор: Маја Чанкуловска

Објавен во Форум, Скопје

25.05.2001

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)