Select Page

Съвременно изкуство от Македония
Групова изложба
Текст: Слободанка Парлич Баришич

Художествената галерия при Международната фондация „Св. св.Кирил и Методий”, София
05.12.1991 – 05.01,1992

 

Каталог: PDF bg

 

 

>>> Линк до написот на Софија Ѓуровска