Select Page

Струшки муабети
Самостојна изложба (во рамки на Фестивал за процесирање култура ДРИМON, 24-28 јули 2013)
Ѓорѓи Крстевски

Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга (Летна сцена)
Отворање: 25 јули 2013

 

Постер: JPG mk