Select Page

Станко Павлески
ТВ прилог (за самостојната изложба на Станко Павлески во МСУ Скопје)

Автор: Небојша Вилиќ

ТВС, 1991

 

Забелешка: Поради авторските права, оригиналната музичка подлога во видео материјалот е заменета со друга.

 

>>> Линк до изложбата