Select Page

Станко Павлески / Stanko Pavleski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Соња Абаџиева / Text: Sonja Abadzieva

Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje

22.10 – 22.11.1991

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

Видео документација:
Камера: Јане Теохаревски
Монтажа: Станко Павлески
Говор на отворањето на изложбата: Петар Хаџи Бошков
Изјави: Беди Ибрахим, Небојша Вилиќ, Зоран Петровски

 

(Од архивата на Павлески Станко)

 

>>> Линк до рецензијата на Лилјана Неделковска

>>> Линк до освртот на Владимир Величковски

>>> Линк до освртот на Сузана Милевска

>>> Линк до освртот  во Пулс

>>> Линк до интервјуто на Софија Ѓуровска

>>> Линк до ТВ прилогот на Небојша Вилиќ