Select Page

Став 2 / Attitude 2
Фестивал на видео, краток и експериментален филм и фотографија / Video, short & experimental film and photography festival

Куратор, текст: Билјана Исијанин / Curator, text: Biljana Isijanin

Организација: Центар за современи јавни уметности „Елементи“ / Organization: Center for Contemporary Public Art ‘Elementi’

Магаза, Битола / Magaza, Bitola
24 – 28.12.2005

 

Програма (Од архивата на Вилиќ Небојша) / Programme: PDF mk/en

Видео документација ☟