Select Page

Спонтано пројавување
Рецензија (кон изложбата на Теофил Шујалковски, Раборнички универзитет, Скопје, март 1966)
Автор: Паскал Гилевски

Објавена во Нова Македонија, Скопје
03.04.1966

 

Рецензија: PDF mk