Select Page

Спомени
Самостојна изложба

Бранко Кончалиев

Текст: Живко Велковски

 

Дом на културата, Струмица – Уметничка галерија

5 јануари 1994

 

Каталог: PDF mk