Select Page

Состојба 1986.
Групна изложба
Перица Георгиев, Благоја Маневски, Станко Павлески, Јован Шумковски
Текст: Небојша Вилиќ
Дом на младите „25 Мај“, Скопје
21.11. – 03.12.1986

 

Каталог: PDF mk

(Од архивата на Павлески Станко)

 

>>> Линк до освртот на Небојша Вилиќ