Select Page

Современ југословенски цртеж (од збирките на МСУ, Скопје)
Групна изложба

Текст: Марика Бочварова Плавевска

Уметничка галерија, Куманово ; Уметничка галерија „Моша Пијаде”, Битола, Ликовен салон, Титов Велес; Уметничка галерија „Безистен“, Штип; Дом на културата „Глигор Прличев“
Април – август 1990

 

Учесници: Аврамовски Драгутин Гуте, Анастасов Родољуб, Велков Иван, Јакимовски Жарко, Коцо Димче, Лозаноски Ристо, Малиданов Димитар, Манев Димитар, Манев Свето, Мартиноски Никола, Пандилов Аврамовски Димитар, Перчинков Душан, Петлевски Ордан, Ташовски Вело, Шемов Симон, Баретиќ Бисерка, Ќелиќ Стојан, Цветковиќ Александар, Горјуп Томаж, Група Шемпас, Јемец Андреј, Кавуриќ Нивес, Ловренчиќ Иван, Лубарда Петар, Шибеник Љерка

Каталог: PDF mk