Select Page

Современи македонски уметници – Млада генерација IV
Групна изложба
Текст: Марика Бочварова

Музеј на современата уметност, Скопје
16.03 – 10.04.1982

 

Учесници: Славе Ајтоски, Тодорче Атанасов, Раде Аџи Гоговски, Драгољуб Бежан, Илија Биковски, Трајче Блажевски, Иван Блајер, Владимир Боројевиќ, Ниче Василев, Стефан Георгиевски, Богдан Грабулески, Драга Давиткова, Љупчо Дескоски, Боге Димовски, Трајче Димчевски, Филип Георгиев, Владимир Ѓорчевски, Сузана Зафирова Ѓорѓиева, Жарко Јакимовски, Зоран Јакимовски, Бранко Јакшиќ, Сретко Јовановски, Зоран Костовски, Благоја Кузмановски, Јaгна Мацкиевич Биковска, Светлана Момчиловиќ Поповска, Александар Настевски, Ангел Нацевски, Димче Николов, Драган Петковиќ, Дамир Смердел, Глигор Стефанов, Саве Стефановски, Веле Ташовски, Трајко Тошевски, Ибојка Фелди, Венианим Хаџи Наумов, Виолета Чауле, Ѓорѓи Чулаковски

 

Каталог: PDF mk

 

 

>>> Линк до освртот на Паскал Гилевски