Select Page

Современи македонски сликари и скулптори – од колекцијата на МСУ, Скопје
Групна изложба по повод 25 годишнината на Уметничката галерија – Куманово

Уметничка галерија, Куманово
Октомври 1992

 

Учесници: Аврамовски Драгутин Гуте, Анастасов Родољуб, Атанасовски Гарски Тане, Аџиевски Томе, Белогаски Љубомир, Бочварова Плавевска Марика, Василев Васил, Велков Иван, Владимирски Томо, Георгиевски Стефан, Грабулоски Јордан, Ѓорѓиевски Ванчо, Ивановски Карадаре Александар, Јанчевски Трајче, Калчевски Ристо, Колекција на МСУ, Кондовски Димитар, Коџоман Вангел, Куноски Спасе, Лазески Борко, Личеноски Лазар, Лозаноски Ристо, Луловски Танас, Мазев Петар, Манев Димитар, Маневски Благоја, Маневски Стефан, Мартиноски Никола, Наумовски Вангел, Николоски Борис, Николоски Петре, Павлески Станко, Павловски Таки, Пандилов Аврамовски Димитар, Перчинков Душан, Петковиќ Драган, Петлевски Ордан, Попоски Дада Драган, Ристески Александар, Светиева Анета, Соколовски Славчо, Стефанов Глигор, Ташовски Вело, Тодоровски Димо, Траиковски Борислав, Франговски Нове, Хаџи Бошков Петар, Чемерски Глигор, Шемов Симон, Шијак Томо

Текстови: Тане Атанасовски Гарски, Марика Бочварова Плавевска

Каталог: PDF mk