Select Page

Современа македонска скулптура
Групна изложба

 

Уметничка галерија, Скопје
12 – 27 ноември 1967

 

Учесници: Абдарманов Коста, Андреевски Томе, Анѓушев Пано, Аџиевски Илија, Беќаровски Насо, Василев Васил, Велчевски Атанас, Грабулоски Јордан, Димановски Максим, Коцо Димче, Крстевски Боро, Маневски Стефан, Митриќески Боро, Муратовски Рашко, Николоски Борис, Попоски Дада Драган, Стефановски Љубомир, Тодоровски Димо

Каталог: PDF mk

 

>>> Линк до освртот на Симон Шемов

>>> Линк до освртот на Паскал Гилевски