Select Page

Современа македонска ликовна уметност
Изложба на дела од колекцијата на МСУ Скопје посветена на VII конгрес на СКМ и 75 – годишнината од Илинденското востание

Текст: Љубица Дамјановска

Музеј на современата уметност, Скопје
Април – септември 1978

 

 

 

Учесници: Драгутин Аврамовски Гуте, Родољуб Анастасов, Иван Велков, Пецо Видимче, Ѓорѓи Даневски, Божидар Дамјановски, Евгенија Демниевска, Ванчо Горѓиев, Жарко Јакимовски, Трајче Јанчевски, Ристо Калчевски, Миле Корубин, Рубенс Корубин, Димитар Кондовски, Вангел Коџоман, Илија Кочовски, Павле Кузманоски, Спасе Куноски, Лазар Личеноски, Ристо Лозаноски, Танас Луловски, Петар Мазев, Димитар Манев, Ордан Маневски, Ѓоко Матевски, Никола Мартиноски, Ристо Мијакоски, Вангел Наумовски, Димитар Пандилов, Таки Павловски, Благоја Папазовски, Душан Перчинков, Ордан Петлевски, Александар Ристески, Димитар Стојчевски, Васко Ташковски, Ана Темкова, Борислав Траиковски, Нове Франговски, Глигор чемерски, Тофе Шулајковски, Симон Шемов, Томо Шијак, Васил Василев, Јордан Грабул, Стефан Маневски, Богдан Мусовиќ, Петар Хаџи Бошков

 

Каталог: PDF mk