Select Page

Слобода во разновидноста
Напис

Автор: не е наведен; изјава: Симон Узуновски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
28.01.1995

 

Напис: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата