Select Page

Слики од рачно изработена хартија
Самостојна изложба

Александра Хаџи Наумова

Текст: Конча Пиркоска

Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје

Април 2006

 

Каталог: PDF mk