Select Page

Сликарска колонија „Прохор Пчињски 79“
Групна изложба по повод 7 Септември – Денот на ослободувањето на Врање и 11 Октомври – Денот на востанието на македонскиот народ

Врање (6 – 20 септември 1979)
Уметничка галерија, Куманово (10 – 25 октомври 1979)

 

>>> Васил Костов, Јакимовски Зоран, Мијакоски Ристо, Целески Ѓоко

Каталог: PDF mk

Покана [Куманово]: PDF mk