Select Page

Сликарска колонија „Прохор Пчињски 77“

Групна изложба по повод 7 Септември – Денот на ослободувањето на Врање и 11 Октомври – Денот на востанието на македонскиот народ

Дом на култура, Врање (6 – 20.09.1977)
Уметничка галерија, Куманово (10 – 25.10.1977)

 

>>> Илија Аризанов, Тане Атанасовски Гарски, Реџаи Исени, Димитар Манев

Каталог: PDF мк