Select Page

Скулптура – храм / Sculpture – Temple
Самостојна изложба / solo exhibition

Жарко Башески / Zarko Baseski

Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje

21.06.1998

 

Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)