Select Page

Скришни муабети со смртта
Интервју со Искра Димитрова

Автор: М. Костова

Објавено во Вечер, Скопје
16.05.1997

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата