Select Page

Memento mori
Самостојна изложба / Solo exhibition
Искра Димитрова / Iskra Dimitrova
Текст: Лилјана Неделковска / Text: Liljana Nedelkovska

Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje
08.05 – 09.06.1997

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/en

 

Фото галерија ☟

(Од архивата на Абаџиева Соња)

 

>>> Линк до рецензијата на Викторија Васева (Големото стакло бр.5, стр.68)

>>> Линк до интервјуто на М. Костова

>>> Линк до написот на З. Л.