Select Page

Скриени шепоти / Pëshpëritjet e fshehura
Самостојна изложба / Еkspozitë personale
Мухамедали Алили – Дали / Muhamedali Alili – Dali

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово / Qendra për Kulturë “Trajko Prokopiev”, Kumanovë
1 ноември 2018

 

Текст: Фахредин Шеху / Tekst: Fahredin Shehu

Каталог / Katalog: PDF mk/sq