Select Page

Скопје ’63
Самостојна изложба (во рамките на V-тата „Средба на солидарноста“)
Петар Николовски
Текст: Димче Бражански
Уметничка галерија, Скопје
15 – 26 јули 1968

 

Каталог: PDF мк