Select Page

Скици 2017
Групна изложба

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
29 септември – 20 октомври 2017

 

Учесници: Арсовски Дејан, Арсовски Зоран, Величковска Марија, Величковски Бранко, Величковски Владимир, Јакимовска Симона, Јакимовски Зоран, Јакимовски Стефан, Јовановска Ана, Крстевски Далибор, Кукуњавски Борис, Петровски Страхил, Тодоровска Вера, Тошевски Трајко, Цветановска М. Марина

Каталог: PDF mk