Select Page

Скици 2008
Групна изложба

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
17 декември 2008

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Арсовски Дејан, Арсовски Зоран, Кукуњавски Борис, Младеновски Оливер, Тошевски Трајко

Каталог: PDF mk