Select Page

Скен култ
ТВ емисија (посветена на видео есејот „Performing the Border” на Урсула Биман)

Водителка: Евгенија Теодосиевска

МТВ
2002

 

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)