Select Page

Скандал / Scandal
Конкурс / предлог проекти за огласни паноа [билборди] – нереализирана групна изложба во јавен простор / тркалезна маса

Куратор на проектот: Небојша Вилиќ

 

Сорос Центар за современи уметности, Скопје
12.1997

 

Конкурс и известување: PDF mk

Покана: PDF mk

Подготовки за изложбата на предлог проектите и дискусија ☟

 

>>> Линк до разговорот со Небојша Вилиќ, прилог од „Ars Modus“, ТВ Сител, 1997