Select Page

Ситна пластика
Групна изложба

Текст: Менка Карапашовска

Салон на ДЛУМ, Скопје

1 – 21 октомври 1979

 

Автори: Абдарманов Коста, Анѓушев Пано, Аџиевски Илија, Беќаровски Насо, Василев Васил, Димановски Максим, Ивановски Карадаре Александар, Конески Бранко, Лафазановски Илија, Маневски Стефан, Митриќески Боро, Мусовиќ Богдан, Нацевски Ангеле, Николоски Борис, Попоски Дада Драган, Славковски Крсто, Тодоровски Димо, Хаџи Бошков Петар, Чушков Благој

Издавач: Уметничка галерија, Скопје

Каталог: PDF mk

 

>>> Линк до рецензијата на Јелена Андреевска