Select Page

Сите велат вонредно
Напис

Автор: Т(ашко) Ширилов; изјави: Стојан Ќелиќ, Кенет Смит, Денис Бовен

Објавен во Вечер, Скопје
23.07.1967

 

Напис: PDF mk