Select Page

Синхронитет од шари на чинии во домот на родителите / Synchronicity of patterns on plates in parents’ home
Самостојна изложба / Solo exhibition
Марико Хори / Mariko Hori

Културен центар „Кула“, Скопје / Cultural Center Kula, Skopje
18.07.2014

 

Покана: JPG mk

Текст преземен од веб страната на „Кула”: PDF mk

Фото галерија ☟