Select Page

Симон Ничев
Самостојна изложба

Текстови: Александра Буѓевац, Владимир Величковски

Галерија „Аеро”, Скопје
27.11 – 11.12.2000

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)