Select Page

Симеон Силјановски
Самостојна изложба

Текст: Паскал Гилевски, Ричард Иванишевиќ

 

Центар за култура и информации, Скопје
24.11 – 08.12.1982

 

 

Каталог: PDF мк