Select Page

Се вадиме дека Венеција е чест
Напис
Автор: Јасна Франговска; изјави: Златко Теодосиевски, Антони Мазневски, Емил Алексиев

Објавен во Време, Скопје
29.05.2005

 

Напис: PDF mk