Select Page

Сеќавање
Самостојна изложба

 

Методија Ивановски – Менде
Текст: Љубен Пауновски

 

Салон 1 – КИЦ, Скопје
18.01.1996

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)