Select Page

Сеќавање на еден идеалист
Самостојна изложба

Славица Јанешлиева

Текст: Небојша Вилиќ

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје

24.10.2001

 

Каталог: PDF mk