Select Page

Седум пирамиди / VII Piramida
Самостојна изложба / Еkspozitë personale

Флутура Агаи / Flutura Agai

Музеј на современата уметност, Скопје / Muzeu i Arteve Bashkëkohore, Skopje
25.10.2005

 

Каталог / Katalog: PDF mk/sq

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)