Select Page

СДЛУЈ’ 81
Годишна изложба на Сојузот на друштвата на ликовните уметници на Југославија

Музеј на современата уметност, Скопје

Октомври – ноември 1981

 

Текстови: Стипе Сикирица, Мелиха Хусеџиновиќ, Ратка Цветковиќ, Звонко Маковиќ, Скендер Бошњаку, Соња Абаџиева, Иван Седеј, Марко Крсмановиќ, Ѓорѓе Јовиќ

>>> Родољуб Анастасов, Васил Василев, Владимир Георгиевски, Евгенија Демниевска, Трајче Димчевски, Александар Ивановски Карадаре, Бора Иљовски, Жарко Јакимовски, Димитар Кондовски, Рубенс Корубин, Танас Луловски, Петар Мазев, Димитар Малиданов, Ѓоко Матевски, Боро Митриќески, Стефан Маневски, Душан Перчинков, Драган Попоски Дада, Ана Темкова, Васко Ташковски, Никола Фидановски Кочо, Петар Хаџи Бошков, Симон Шемов

 

Каталог: PDF mk

 

 

>>> Линк до написот на Ташко Ширилов

>>> Линк до освртот на Љубомир Бошковски

>>> Линк до освртот на Соња Абаџиева

>>> Линк до интервјуто на Ташко Ширилов со Петар Хаџи Бошков