Select Page

Светците на Томе немаат ореоли
Фото интервју со Томо Владимирски

Автор: не е наведен

Објавено во дневниот печат, Скопје
25.10.1969

 

Фото интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)